ท่ามกลางน้ำท่วมที่รุนแรงและไฟป่าที่ทวีความรุนแรงในภาคเหนือของประเทศไทย นักอนุรักษ์พยายามที่จะสอนลูกบุญธรรมของเธอว่า การดูแลช้างเลี้ยงในประเทศของตนนั้นมีความสำคัญอย่างไร

ตัวอย่าง

ข้อมูลความเป็นมา

ช้างเลี้ยงเอเชียมีคุณุูปการอย่างมากต่อสังคมสมัยใหม่ของ ประเทศไทย ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงปลายศตวรรษที่ 20 พวกมันถูกใช้เป็นเครื่องจักรในการทําไม้ที่สำคัญ ซึ่งสามารถนําทางใน ภูมิประเทศป่าทึบได้ หลังจากการทําไมถูกห้ามในปี พ.ศ. 2532 เนื่องจากป่าในประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว เหล่าช้างที่ตกงานก็ถูก มอบหมายใหเป็นผู้ให้ความบันเทิงแก่นักท่องเทียว แบกพวกเขาไว้บน หลัง และแสดงละครสัตว์

เรื่องย่อ

ในป่าลึกทางภาคเหนือของประเทศไทย เล็ก ชัยเลิศ

หญิงชนกลุ่มน้อย ชาวขมุ ได้รับการสอนเกี่ยวกับคุณค่าอันมหาศาลของสัตว์และพืช และหน้าที่ในการปกป้องสมบัติทางธรรมชาติเหล่านี้ นับตั้งแต่ได้เห็น การทรมานช้างเลี้ยง เธอก็ได้อุทิศชีวิตของเธอเพื่อยุติการแสวงหา ผลประโยชน์อย่างมิชอบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทีสร้างกําไรนี้

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เธอต่อสู้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อสิทธิของพวก มัน และสร้างเขตรักษาพันธุ์ช้างแห่งแรกในเอเชียที่ช้างที่ถูกทารุณกรรม สามารถมีชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรี แต่ตอนนี้ เมื่อเล็กเริ่มตระหนัก ถึงอายุของเธอมากขึ้นและน้ำท่วมตามฤดูกาลและไฟป่าจากมนุษย์ที่ ทวีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย เธอจึงเริ่มมุ่งเน้นไปที่การส่ง ต่อปรัชญาในการดูแลสัตว์และธรรมชาติให้ก้บคนรุ่นต่อไป

เธอพบว่าตัวเองกําลังดูแล นิววัย 22 ปี ที่อยู่เคียงข้างเธอ ในฐานะพี่ ชายคนโตในจำนวนพี่น้อง 12 คน ชีวิตของนิวต้องพลิกผัน

เมื่อจู่ๆ เขาก็พบว่าตัวเองต้องรับผิดชอบชีวิตของช้าง 55 เชือก ที่ พ่อของเขาทิ้งไว้เบื้องหลัง นิวต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ โดยปราศจากประสบการณ์ ในการเปลี่ยนปางช้างเพื่อความบันเทิงที่ทารุณของพ่อให้กลายเป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างและดูแลช้างอย่างมี จริยธรรม

การให้การสนับสนุนเขาผ่านการทดลองและความยากลําบากทุกรูป แบบ ได้แก่การเลี้ยงดูช้างทีได้รับบาดเจ็บ และความขัดแย้งเรื่อง มรดกเกี่ยวกับสัตว์ตัวใหญ่ทั้ง 55 ตัว เล็กพยายามสอนนิวว่าความหมาย ที่แท้จริงของการดูแลสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน มากขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทยคืออะไร

เรื่องราวของเรา

ในปี 2004 เมื่อเราย้ายจากโตเกียวไปยังเชียงใหม่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นครั้งแรก สิ่งแรกที่ทำให้เราตกใจคือช้างแสดงละครสัตว์ข้างถนนที่พลุกพล่าน เราอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโศกเศร้าเมื่อได้เห็นดวงตาของช้าง แต่เนื่องจากเป็นชาวต่างชาติที่เพิ่งเข้ามาใหม่ จึงทำให้เราทึ่งกับบทบาทของช้างเอเชียในบ้านหลังใหม่ของเราด้วย…

ทีมงาน

บริษัทผลิตวิดีโอที่ก่อตั้งโดย ยาสุฮิโกะ โอคุโนะ ในเมืองเชียงใหม่ ประเทศไทย ในปี 2548 บริษัทได้ผลิตเนื้อหาที่หลากหลายสำหรับเครือข่ายกระจายเสียงของญี่ปุ่นและไทย บริษัทข้ามชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน และรัฐบาลท้องถิ่นในญี่ปุ่น เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 “Unspoken Souls” เป็นโปรเจ็กต์สารคดีระยะยาวเรื่องแรกของบริษัท

ช้างในเอเชีย

เมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนสมัยใหม่ ช้างและคนไทยมีความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกว่าร้อยปี เนื่องจากเป็นวิธีการขนส่งที่สำคัญ การใช้แรงงานคน การทำสงคราม และยังมีความสำคัญในพิธีทางศาสนาฮินดูและพุทธอีกด้วย ช้างจึงเป็นสัตว์ที่สำคัญในวัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด