ติดต่อ

บริษัท เค เอ็ม ต้มยำ จำกัด

168 หมู่ 1 ถนน ชมดอย ตำบล ช้างเผือก
อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-217-170
Email: [email protected] [email protected]